นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บทนำ

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการที่เราใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการใช้งานบนเว็บไซต์ ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อมูลในประกาศนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อทำความเข้าใจว่าทางเว็บไซต์ของเราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data) หมายถึง ข้อมูลใดก็ตามเกี่ยวกับตัวคุณที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ว่าเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไป ซึ่งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่สามารถดำเนินการบนเว็บไซต์อื่นได้ ยกเว้นเว็บไซต์ของเราเท่านั้น ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป แต่อาจมีการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงก็อาจส่งผลต่อสิทธิ์และการบังคับใช้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเมื่อมีการปรับปรุงใด ๆ คุณจะได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อจะได้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้จริง (ตัวอย่างเช่น กรณีทางเว็บไซต์ของเรามีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ใหม่ในการประมวลผลข้อมูล และกรณีการดำเนินการบริการใหม่ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อวิธีการประมวลผลข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการประมวลผล

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้หรือระบบเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจมีเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

ข้อมูลยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลาเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่อยู่หรือไอพีแอดเดรส (IP address) ประเภทการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์และรูปแบบของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ใช้ และข้อมูลเกี่ยวกับการผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

ข้อมูลการโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ใช้งานและเว็บไซต์พันธมิตร

ข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบต่าง ๆ ของคุณกับเว็บไซต์พันธมิตรของเรา ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเยี่ยมชม การลงทะเบียน หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมการเล่นเกมบนเว็บไซต์พันธมิตรใด ๆ ก็ตาม ซึ่งข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการประมวลผลโดยรวม (ร่วมกับข้อมูลที่คล้ายคลึงกันต่าง ๆ จากการเก็บรวบรวมของผู้ใช้งานรายอื่น) และไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลบุคคลของคุณได้  

เหตุผลที่ต้องประมวลผลข้อมูล (ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย)

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามพื้นฐานทางกฎหมายนั้นจะเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการบนเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งานโดยรวม เพื่อพัฒนา รักษาความปลอดภัย และรักษาคุณภาพการทำงานของเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อไป และเพื่อป้องกันภัยคุกคามอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้

เราได้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ไอพีแอดเดรส (IP address) ของอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน เพื่อให้มีการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ของคุณและการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ของเรา ตลอดจนระบุตำแหน่งที่ตั้งของคุณเพื่อประโยชน์ในการปรับแต่งบริการที่เหมาะสมเพิ่มเติมต่อไป (ตัวอย่างเช่น เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับภาษาที่เลือกใช้ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการพนันที่ถูกกฎหมายในประเทศของคุณ) ทั้งนี้เรายังมีวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนี้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ (เช่น การคำนวณจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากแต่ละประเทศหรือภูมิภาคต่าง ๆ)

นอกจากนี้ การประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้งานมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบบริการที่ดีเยี่ยมให้กับคุณอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งข้อมูลประเภทนี้ยังเพื่อช่วยแก้ปัญหาทางเทคนิคที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วย และเราอาจดำเนินการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ของคุณบนเว็บไซต์พันธมิตรของเรา ซึ่งข้อมูลประเภทนี้จะนำมาจัดกลุ่มร่วมกับข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อสร้างข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา

วิธีการใช้งานคุกกี้

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เบราเซอร์ของคุณจะต้องเรียกใช้งานคุกกี้ ซึ่งการเปิดใช้งานคุกกี้จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและความสะดวกรวดเร็วในการใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้การใช้คุกกี้จะช่วยให้ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเรา รวมทั้งนำเสนอเนื้อหาจากบุคคลที่สามหรือพันธมิตรอื่น ๆ ได้เช่นกัน โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ (Cookies Policy) ของเราเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกัวิธีการใช้งานคุกกี้

วิธีการป้องกันข้อมูล

เราดำเนินการตรวจสอบว่าข้อมูลของคุณได้รับการปรับปรุงและจัดเก็บอย่างปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น เราได้อาศัยวิธีการทางเทคนิคและการจัดระเบียบต่าง ๆ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อาจมีการสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง การโจรกรรม การเปิดเผย การเข้าถึงข้อมูล หรือการใช้งานส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการละเมิดข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ และการประมวลผลข้อมูลในรูปแบบอื่นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ในส่วนของความต้องการทางธุรกิจและข้อกำหนดด้านการรักษาความปลอดภัย เราได้ดำเนินการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้จะถูกกำจัดเฉพาะพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งพนักงานเหล่านี้จำต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้ได้อย่างเหมาะสม

เจ้าของข้อมูลและผู้ควบคุมข้อมูล

ในฐานะผู้เยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกฎระเบียบที่ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (หรือที่เรียกว่า GDPR) เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเกิดขึ้นบนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง คุณจึงถือว่าเป็นเจ้าของข้อมูล (Data subject) โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งในฐานะเจ้าของข้อมูลเหล่านี้ คุณจึงมีสิทธิ์ที่จะใช้ข้ออ้างสิทธิมนุษยชนบางประการที่รับรองภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลแห่งสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องและที่ได้อธิบายเอาไว้แล้วในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

ตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค ผู้ควบคุมข้อมูล (data controller) คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่กำหนดวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยพิจารณาว่าเราสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (ซึ่งเราจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูล) ซึ่งต้องถือว่าเราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีอำนาจและโอกาสในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ขณะเดียวกันก็จำต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

สิทธิ์

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรวบรวมเอาไว้
  • สิทธิ์ในการแก้ไข: คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้แก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากคุณพบว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง
  • สิทธิ์ที่จะถูกลืม: หรือที่เรียกว่าสิทธิ์ในการลบ โดยคุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บเอาไว้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณี ได้แก่ เมื่อไม่ต้องการข้อมูลตามวัตถุประสงค์การใช้งานอีกต่อไป เมื่อต้องการเพิกถอนความยินยอมและไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายอื่นใดที่เราสามารถดำเนินการต่อไปได้ เมื่อต้องการคัดค้านการประมวลผลและไม่มีมูลเหตุที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะดำเนินการต่อไป เมื่อมีการประมวลผลข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย หรือเมื่อต้องการลบข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์ร้องขอให้เราจำกัดการใช้และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เฉพาะสถานการณ์)
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล: คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เฉพาะสถานการณ์)
  • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูล: คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอให้มีการเคลื่อนย้ายหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานใด ๆ ได้โดยอิสระหากการส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
  • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อขณะที่เราดำเนินการประมวลผลข้อมูล โดยไม่จำเป็นต้องอ้างเหตุผลใด ๆ กับเรา
  • สิทธิ์ในการยื่นคำร้อง: คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคในท้องถิ่นหรือในประเทศเดนมาร์ก หากคุณรู้สึกว่าสิทธิ์ในข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกละเมิด หรือกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์นี้ หรือหากต้องการส่งคำร้องเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณ สามารถติดต่อได้ที่อีเมล์ด้านล่างนี้

เนื่องจากเว็บไซต์ของเราก่อตั้งขึ้นในประเทศเดนมาร์ก ดังนั้นคุณอาจจะเลือกติดต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคของประเทศเดนมาร์ก ได้ตามที่อยู่นี้: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เราอาจจำเป็นต้องดำเนินการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการให้บริการและพัฒนาบริการของเราอย่างสม่ำเสมอ (เช่น การวิเคราะห์ การเก็บรักษา การตลาด การพัฒนา การปรับปรุงฟังก์ชัน หรือรูปแบบการทำงาน) ตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎระเบียบที่ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค บุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกเหล่านี้จะถือว่าเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล (data processors) ทั้งนี้ผู้ประมวลผลข้อมูลจำต้องมีส่วนร่วมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อตกลงในการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับความปลอดภัย

รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจต้องดำเนินการแบ่งปันกับหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่มีการบังคับใช้ภายใต้กฎหมายเมื่อจำเป็นต้องกระทำการดังกล่าวตามกฎหมาย

การถ่ายโอนข้อมูลไปยังผู้รับใด ๆ ในประเทศที่สาม

หากเราดำเนินการถ่ายโอนหรือเคลื่อนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังผู้รับใด ๆ ที่ลงทะเบียนใน ‘ประเทศที่สาม’ (นอกเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรป) เราจำต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าข้อมูลของคุณได้รับการถ่ายโอนอย่างเหมาะสมและปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลผู้บริโภคตามที่บังคับใช้

การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้รับใด ๆ จากประเทศที่สามแบ่งผู้รับออกเป็นทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่

  • ผู้รับจากประเทศที่ได้รับการพิจารณาว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามการรับรองและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ได้รับการอนุมัติได้ ที่นี่
  • ผู้รับจากประเทศที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามการรับรองและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ซึ่งในกรณีนี้เราดำเนินการใช้สัญญา(ข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล) ที่กำหนดให้ผู้รับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยใช้มาตรฐานเดียวกันในเขตเศรษฐกิจสหภาพยุโรป (EEA) และใช้มาตราการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
110 บทความ