Điều khoản về Quyền riêng tư

Hướng dẫn

Điều khoản về Quyền riêng tư này là cần thiết để khách truy cập trang web của chúng tôi (“bạn”) hiểu rõ hơn về cách chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thu được thông qua việc sử dụng trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ từng phần của Điều khoản về Quyền riêng tư này để tự thông báo về cách chúng tôi sử dụng hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào về bạn có thể xác định bạn là thể nhân. Điều khoản về Quyền riêng tư này không áp dụng cho quá trình xử lý có thể xảy ra trên bất kỳ trang web nào khác ngoài trang web này. Chủ sở hữu của trang web này (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) là:

Điều khoản về Quyền riêng tư này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, nhưng có thể được cập nhật hoặc sửa đổi theo thời gian. Nếu một thay đổi hoặc cập nhật cần thiết xảy ra, điều này có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Khi điều này diễn ra, bạn sẽ được thông báo trước để có thể xem xét các thay đổi trước khi chúng có hiệu lực. (ví dụ: nếu chúng tôi dựa vào các mục đích mới để xử lý dữ liệu, khởi chạy dịch vụ mới hoặc phát triển các công nghệ mới có tác động đáng kể đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn).

Dữ liệu chúng tôi xử lý

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi đang xử lý (hoặc có thể xử lý) một số dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi thu thập thông qua cookie hoặc các công nghệ tương tự. Chúng tôi có thể thu thập hai loại dữ liệu cá nhân:

Dữ liệu nhận dạng điện tử

Thông tin về thời gian và ngày bạn truy cập trang web của chúng tôi, địa chỉ IP của bạn, loại và phiên bản trình duyệt trên thiết bị, hệ điều hành bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và thông tin về nhà cung cấp mạng của bạn.

Dữ liệu về tương tác của bạn với các trang web đối tác của chúng tôi

Thông tin về các tương tác của bạn với các trang web đối tác của chúng tôi – cho dù bạn truy cập, đăng ký hoặc tham gia các hoạt động chơi trò chơi trên bất kỳ trang web nào từ các đối tác của chúng tôi. Thông tin này được xử lý ở cấp độ tổng hợp (cùng với thông tin tương tự được thu thập từ những người dùng khác) và chúng không thể được liên kết với danh tính của bạn.

Lý do chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn (Cơ sở pháp lý)

Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn là lợi ích hợp pháp của việc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể của bạn, để phát triển hơn nữa, bảo mật và duy trì chức năng thường xuyên của trang web của chúng tôi và ngăn chặn các mối đe dọa tiềm năng.

Chúng tôi xử lý địa chỉ IP của thiết bị bạn sử dụng để cho phép giao tiếp giữa thiết bị của bạn và máy chủ của chúng tôi, cũng như để xác định vị trí địa lý gần đúng của bạn, vị trí này có thể được sử dụng thêm để tùy chỉnh dịch vụ (ví dụ: để cung cấp nội dung thích hợp cho ngôn ngữ bạn chọn và nội dung liên quan đến cờ bạc được hợp pháp ở quốc gia của bạn). Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích (ví dụ: để tính toán số lượng khách truy cập từ các quốc gia/khu vực cụ thể đến trang web của chúng tôi).

Việc xử lý thông tin về trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng là cần thiết để đảm bảo cung cấp thường xuyên các dịch vụ của chúng tôi cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể cần loại dữ liệu này để giải quyết các vấn đề kỹ thuật nếu chúng xuất hiện.

Chúng tôi cũng có thể xử lý dữ liệu về các hoạt động của bạn được thực hiện trên các trang web đối tác của chúng tôi. Loại thông tin này được nhóm với các dữ liệu tương tự khác để giúp chúng tôi tạo thống kê về việc sử dụng các dịch vụ của mình. Điều này quan trọng cho mục đích chính đáng là tính toán doanh thu của chúng tôi.

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, trình duyệt của bạn sẽ nhận được cookie từ chúng tôi. Bằng cách sử dụng cookie, chúng tôi muốn cung cấp trải nghiệm tại chỗ tốt nhất có thể cho tất cả khách truy cập trang web. Việc sử dụng cookie cho phép cải thiện các chức năng của trang web, quảng cáo các sản phẩm của chúng tôi và cung cấp nội dung từ các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng đọc Chính sách cookie của chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Chúng tôi thường xuyên đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được cập nhật và lưu trữ an toàn. Để đạt được điều đó, chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức khác nhau để đảm bảo bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn chống lại việc mất mát, thay đổi, đánh cắp, tiết lộ hoặc truy cập trái phép hoặc trái phép, sử dụng trái phép, vi phạm dữ liệu tiềm ẩn và chống lại tất cả các hình thức xử lý dữ liệu bất hợp pháp khác.

Dựa trên nhu cầu kinh doanh và yêu cầu bảo mật, chúng tôi áp dụng các giới hạn kiểm soát truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn. Quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được cấp cho nhân viên được đào tạo có ủy quyền, những người có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập đầy đủ.

Chủ thể dữ liệu và người kiểm soát dữ liệu

Là khách truy cập vào trang web của chúng tôi, điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ hơn vai trò của mình theo Luật bảo vệ dữ liệu liên quan, cụ thể là Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (‘GDPR’). Vì quá trình xử lý dữ liệu cá nhân có thể xảy ra trên trang web này là về dữ liệu cá nhân của bạn, bạn được coi là chủ thể dữ liệu. Là chủ thể dữ liệu, bạn có quyền thực hiện một số quyền con người được đảm bảo bởi Luật bảo vệ dữ liệu liên quan của Liên minh Châu Âu và được giải thích trong Điều khoản về Quyền riêng tư này.

Theo GDPR, người kiểm soát dữ liệu là thực thể xác định mục đích, điều kiện và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Có tính đến việc chúng tôi có quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của bạn (chúng tôi xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu), chúng tôi được coi là người kiểm soát dữ liệu. Việc trở thành người kiểm soát dữ liệu cung cấp cho chúng tôi cơ hội xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng cũng buộc chúng tôi phải bảo vệ dữ liệu đó theo cách được quy định bởi luật bảo vệ dữ liệu liên quan.

Quyền của bạn

  • Quyền truy cập: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi nắm giữ
  • Quyền sửa chữa: Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của mình mà bạn thấy không chính xác
  • Quyền được lãng quên: Còn được gọi là Quyền được xóa, cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ. Điều đó thể xảy ra trong nhiều trường hợp khác nhau: khi dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích mà nó được thu thập; khi bạn đã rút lại sự đồng ý và không có cơ sở hợp pháp nào khác mà chúng tôi có thể tiếp tục xử lý; khi bạn phản đối việc xử lý và không có cơ sở chính đáng quan trọng để tiếp tục; khi dữ liệu đã được xử lý bất hợp pháp hoặc khi dữ liệu phải bị xóa để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
  • Quyền hạn chế xử lý: Trong những trường hợp giới hạn, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
  • Quyền phản đối xử lý: Trong những trường hợp giới hạn, bạn có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn
  • Quyền đối với tính linh động của dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu truyền dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi xử lý cho một tổ chức khác mà không bị chúng tôi cản trở, nếu việc truyền đó là khả thi về mặt kỹ thuật
  • Quyền rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào mà chúng tôi dựa vào đó để xử lý thông tin cá nhân của bạn mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào cho chúng tôi
  • Quyền khiếu nại: Bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu địa phương hoặc Đan Mạch nếu bạn cảm thấy rằng quyền của mình bị vi phạm. Nếu bạn cảm thấy rằng quyền dữ liệu cá nhân của bạn đã bị vi phạm hoặc trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nghi ngờ nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên trang web này hoặc nếu bạn muốn gửi cho chúng tôi yêu cầu liên quan đến quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ

Vì chúng tôi được thành lập ở Đan Mạch, bạn có thể chọn liên hệ với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Đan Mạch – Địa chỉ: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Người nhận bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các tổ chức bên thứ ba. Các đơn vị này giúp chúng tôi thường xuyên cung cấp và phát triển hơn nữa các dịch vụ của mình (ví dụ: phân tích, bảo trì, tiếp thị, phát triển, cải tiến chức năng). Như được định nghĩa theo GDPR, các bên thứ ba đó được coi là đơn vị xử lý dữ liệu. Đơn vị xử lý dữ liệu tham gia vào việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên cơ sở các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu có liên quan, được tạo ra để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn và bảo mật.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các cơ quan công quyền và cơ quan thực thi pháp luật ở những nơi cần thiết phải làm như vậy và những nơi chúng tôi được yêu cầu hoặc cho phép về mặt pháp lý.

Chuyển đến người nhận từ các nước thứ ba

Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho người nhận được đăng ký ở “quốc gia thứ ba” (bên ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu), chúng tôi sẽ đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được chuyển một cách đầy đủ và an toàn, theo Luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Có hai danh mục người nhận là quốc gia thứ ba mà dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến:

  • Người nhận từ một quốc gia được coi là có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, được Ủy ban châu Âu phê duyệt. Danh sách các quốc gia cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp có sẵn tại đây.
  • Người nhận từ một quốc gia không có mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp, theo Ủy ban châu Âu. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ sử dụng các hợp đồng (Thỏa thuận bảo vệ dữ liệu) yêu cầu người nhận bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn tương tự như trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp theo định nghĩa của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và đặc biệt là GDPR.
This site contains commercial content. Read more.
18+ | Please play responsibly | Terms and Conditions apply | Commercial Content